Dr. Yapir Business & Project Management Consultant
مشاور مدیریت سازمانی و شرکتهای پروژه محور
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Dr. Yapir Business & Project Management Consultant
مشاور مدیریت سازمانی و شرکتهای پروژه محور

برچسب:ISO 21502

می 14, 2021 ممیزی و ارزیابی سیستمهای مدیریتی

ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت ، مدیریت پروژه و مدیریت ایمنی و بهداشتی با استانداردهای ISO 9001 , ISO 21500 ,…